Yönetim Kurulu

PODEM Yönetim Kurulu, PODEM’in vizyon ve misyonunu paylaşan, kuruluşunda etkin olarak yer alan sivil toplum ve iş dünyası mensuplarından oluşmaktadır:

    • Can Paker
    • Cüneyd Zapsu
    • Erdal Aksoy
    • Murat Vargı
    • Oral Çalışlar