Yönetim Kurulu

PODEM Yönetim Kurulu, PODEM’in vizyon ve misyonunu paylaşan, kuruluşunda etkin olarak yer alan sivil toplum ve iş dünyası mensuplarından oluşmaktadır.

  • Can Paker
  • Cuneyd Zapsu
  • Ebru Özdemir
  • Erdal Aksoy
  • Murat Vargı
  • Oral Çalışlar
  • Rona Yırcalı
  • Serdar Erener
  • Süleyman Seyfi Öğün