Türkiye’de Kadınların Siyaset, Ekonomi ve Toplumsal Meselelere Dair Algıları ve Tutumları Araştırması

PODEM olarak, toplumsal algı çalışmalarımız kapsamında, “Türkiye’de Kadınların Siyaset, Ekonomi ve Toplumsal Meselelere Dair Algıları ve Tutumları” başlığı altında ülke çapında bir araştırma yürütmekteyiz.

Ankara Norveç Büyükelçiliği’nin desteği ve saha araştırmasını Yaşama Dair Vakıf (YADA) işbirliği ile yürüttüğümüz bu çalışma ile Türkiye genelinde farklı siyasi, ideolojik, bölgesel ve sosyo-ekonomik çevrelerden kadınların siyasete dair algılarını ve deneyimlerini, gündelik hayatta öne çıkan sorunlarını ve geleceğe dair beklentilerini anlamayı ve analiz etmeyi amaçlıyoruz.

Proje kapsamında, kadın çalışmaları, toplumsal meseleler ve siyaset alanlarında uzman ve akademisyenlerin katıldığı bir ön hazırlık çalıştayı gerçekleştirildikten sonra niteliksel ve niceliksel olmak üzere iki ayrı saha çalışmasına başladık. Hâlen yürütmekte olduğumuz saha çalışması dahilinde İstanbul’da farklı siyasi ve sosyo-ekonomik kesimlerden 90 kadınla derinlemesine mülakatlara ek olarak, yaklaşık 2700-3000 arasında bir örneklemle Türkiye genelinde bir anket çalışması yapmayı hedefliyoruz. Saha çalışmasının ardından araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla bir yorum toplantısı düzenlenecek ve araştırma raporları hazırlanacaktır.

Ocak 2019’da araştırma raporlarını yayımlamayı hedeflediğimiz bu proje ile kadınların hem sosyal hayatları hem de siyasetle ilgili deneyim, algı ve beklentileri doğrultusunda öne çıkan konu başlıklarını kamuoyuyla paylaşmayı ve araştırma bulguları çerçevesinde politika önerileri sunmayı hedefliyoruz.