Etiket arşivi: Toplumsal Algı Çalışmaları

Konu Bağlantısı

15 Temmuz Sonrası Türkiye’de Laik Kesim: Tartışmalar, Duygular ve Beklentiler

Sabiha Senyücel Gündoğar ve Aybars Görgülü tarafından kaleme alınan rapor, toplumun laik/seküler kesimlerinin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasına ilişkin değerlendirmelerine odaklanıyor.

Rapor, farklı toplumsal kesimlerin son dönemde yaşanan sosyal ve siyasal gelişmelere nasıl baktığını anlamayı hedefleyen “Türkiye’de Toplumsal Uzlaşı” projesi çerçevesinde gerçekleştirilen bir saha araştırmasının bulgularına dayanıyor.

Çalışma kapsamında Ocak ve Şubat (2017) aylarında medya, sivil toplum kuruşları, akademi ve iş çevrelerinden kişilerle derinlemesine mülakatlar yapıldı ve İstanbul’da bir çalıştay düzenlendi. Rapor, kendi içerisinde de çeşitlilik barındıran laik/seküler kesimden temsilcilerle yapılan mülakatlara ek olarak çalıştayda öne çıkan bulguları yansıtıyor.

Rapor, laik/seküler hassasiyetleri olan bu kesimlerin gözünden, 15 Temmuz ve sonrasının genel bir resmini ortaya koymayı ve taleplerini kamuoyuna sunmayı amaçlıyor.

Rapora buradan ulaşabilirsiniz. 

15 Temmuz’dan Bugüne Alevilerin Gündemi

Ulaş Tol tarafından kaleme alınan “15 Temmuz’dan Bugüne Alevilerin Gündemi” raporu, Alevi yurttaşların 15 Temmuz darbe girişimi sonrası döneme ilişkin algılarına, içinde bulundukları ruh haline, anayasa değişikliğine yaklaşımlarına ve Türkiye’nin geleceğine dair tahayyüllerine yönelik genel bir resim ortaya koymayı hedefliyor.

Rapor, farklı toplumsal kesimlerin son dönemde yaşanan sosyal ve siyasal gelişmelere nasıl baktığını anlamayı hedefleyen “Türkiye’de Toplumsal Uzlaşı” projesi çerçevesinde gerçekleştirilen saha araştırmalarının bulgularına dayanıyor.

Alevi toplumunun döneme dair gözlem ve görüşlerini derlemeyi hedefleyen saha çalışması, Ocak ve Şubat (2017) aylarında tamamlandı. Saha çalışması kapsamında İstanbul’daki çeşitli Alevi derneklerinden temsilciler ve Alevi toplumla temas içindeki kanaat önderleriyle derinlemesine mülakatlar yapıldı. Çalışmanın sonunda gerçekleştirilen çalıştaya, yine farklı Alevi gruplarından temsilciler, cemevi ve dernek yöneticileri yanında gençler de katıldı.

Rapor son dönemde yaşanan sosyal ve siyasal gelişmeleri Alevi toplumunun gözünden değerlendirmek, taleplerini belirlemek ve bu talepleri karşılayacak somut politika önerilerini kamuoyuna sunmayı amaçlıyor.

Rapora buradan ulaşabilirsiniz. 

Darbe Girişiminden Referandum Sürecine: Diyarbakır’dan İzlenimler

Vahap Coşkun’un kaleme aldığı “Darbe Girişiminden Referandum Sürecine: Diyarbakır’dan İzlenimler” raporu, Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişiminden 16 Nisan referandumuna uzanan süreçte Diyarbakır’ın ve Güneydoğu bölgesinin ruh haline odaklanıyor.

Rapor, farklı toplumsal kesimlerin son dönemde yaşanan sosyal ve siyasal gelişmelere nasıl baktığını anlamayı hedefleyen “Türkiye’de Toplumsal Uzlaşı” projesi çerçevesinde gerçekleştirilen saha çalışmasının bulgularına dayanıyor.

Çalışma kapsamında, Diyarbakır’da Ocak – Şubat (2017) aylarında bölgeden siyasi aktörler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ve akademisyenler ile derinlemesine mülakatlar gerçekleştirildi ve bir grup toplantısı yapıldı. Çalışmanın daha sonraki aşamasında Diyarbakır’da, sosyal ve siyasal gelişmelere farklı perspektiflerden yaklaşan çeşitli toplumsal aktörlerin bir çalıştayda bir araya gelmesi sağlandı. Çalıştaya bölgede etkin sivil toplum örgütü temsilcileri, akademisyenler, iş insanları, avukatlar katıldı.

Rapor, son dönemde yaşanan sosyal ve siyasal gelişmeleri Diyarbakır’ın gözünden değerlendirmek, Kürt toplumunun taleplerini belirlemek ve bu talepleri karşılayacak somut politika önerilerini kamuoyuna sunmayı amaçlıyor.

Rapora buradan ulaşabilirsiniz.

Darbe Girişiminden Referandum Sürecine Türkiye’de Farklı Kimlik Grupları

PODEM, European Neighbourhood Council (ENC) işbirliğinde 6 Mart 2017’de  “Türkiye’de Toplumsal Barış” projesi kapsamında Brüksel’de bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdi.

Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen toplantıda PODEM’in son dönemde saha çalışmasını tamamladığı araştırmanın bulguları, toplantıya farklı ülkelerden katılan parlamento üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve akademisyenlerle paylaşıldı.

Türkiye’de Toplumsal Barış” projesi, 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında yaşanan gelişmelerin toplumun farklı kesimleri tarafından nasıl değerlendirildiği, algılandığı ve bu kesimlerin önümüzdeki dönemden beklentileri, Türkiye’nin ihtiyaçları ve atılması gereken adımlar konularındaki hissiyatlarını anlamayı hedefliyor. Bu araştırma kapsamında Türkiye’de toplumsal kutuplaşmanın en çok etkilediği Alevi, Kürt ve seküler kesimlerden kanaat önderleri, temsilciler ve uzmanlarla derinlemesine mülakatlar ve çalıştaylar gerçekleştirildi.

Resim2Saha araştırmasından elde edilen bulguların değerlendirildiği ve bu tespitler çerçevesinde hazırlanan politika önerilerinin yer aldığı araştırma raporunu, Mart 2017’de websitemizde kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz.

 

 

Eğitim Sisteminde Çoğulculuk: Okullarda Din Dersleri

PODEM, Norveç Helsinki Komitesi İnanç Özgürlüğü Girişimi’yle birlikte yürüttüğü Eğitimde Çoğulculuk: Okullarda Din Dersleri isimli araştırma projesi dahilinde 9 Şubat 2017’de İstanbul’da bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

Bu toplantıda, saha araştırmasını 2016 yılı içerisinde Türkiye’de farklı illerden 124 ebeveyn ve 38 öğrenciyle yapılan görüşme ve çalıştaylar çerçevesinde tamamlanan araştırmamızın bulgularının sunumu yapıldı ve bu kapsamda hazırlanan siyasa önerileri tartışıldı. Toplantıya, farklı uzmanlık alanlarından eğitim sisteminde inanç özgürlüğü ve din dersleri konularında uzman kişi, akademisyen ve araştırmacılar katıldı.

Ankara ve İstanbul’da farklı inanç gruplarından sivil toplum temsilcileri, konuyla ilgili bürokratlar ve eğitimde din dersleri konusunda uzmanların katılımıyla düzenlenmesi planlanan diğer çalıştayların tamamlanmasının ardından, saha araştırması ve çalıştaylardan edinilen bilgiler ışığında hazırlanacak araştırma raporunun Mart ayında websitemizde kamuoyuyla paylaşılmasını hedeflemekteyiz.

 

 

Türkiye’de Toplumsal Barış: Alevilerin Penceresinden Türkiye ve Siyaset

PODEM, yürütmekte olduğu “Türkiye’de Toplumsal Barış” projesi kapsamında 10 Şubat 2017’de Türkiye’de son dönemde yaşananları Alevi dünyasının gözünden değerlendirebilmek ve güncel talepler çerçevesinde somut politika önerileri çıkarmak amacıyla İstanbul’da bir çalıştay düzenledi.

Farklı sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin yer aldığı çalıştayın ilk oturumunda 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında yaşanan gelişmelerin Alevilerin gözünden nasıl değerlendirildiği tartışıldı. Çalıştayın ikinci oturumunda ise sosyal ve siyasi alanlardaki talepler ve somut politika önerileri konuşuldu.

“Türkiye’de Toplumsal Barış” projesi Şubat 2017’de farklı kesimlerle yapılacak çalıştaylarla devam edecek. Bu çalıştaylar sonrasında hazırlanacak proje raporunu 2017 Mart ayında websitemizde paylaşmayı hedefliyoruz.

 

 

Türkiye’de Toplumsal Barış: Diyarbakır

PODEM, yürütmekte olduğu “Türkiye’de Toplumsal Barış” projesi kapsamında 4 Şubat 2017’de Türkiye’de son dönemde yaşananları Kürt dünyasının gözünden değerlendirebilmek ve güncel talepler çerçevesinde somut politika önerileri çıkarmak amacıyla Diyarbakır’da bir çalıştay düzenledi.

Sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, akademisyenler, avukatlar ve iş dünyasından kişilerin yer aldığı çalıştayda 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında yaşanan gelişmelerin Diyarbakır’da nasıl değerlendirildiği tartışıldı. Çalıştayın ikinci oturumunda ise sosyal ve siyasi alanlardaki talepler ve somut politika önerileri konuşuldu.

“Türkiye’de Toplumsal Barış” projesi Şubat 2017’de farklı kesimlerle yapılacak çalıştaylarla devam edecek. Bu çalıştaylar sonrasında hazırlanacak proje raporunu 2017 Mart ayında websitemizde paylaşmayı hedefliyoruz.

Tag Archives: Toplumsal Algı Çalışmaları