Etiket arşivi: Gençlik Çalışmaları

Konu Bağlantısı

İstanbul – Küçükçekmece Mahallelerinde Farklı Gençlik Grupları Arasında Karşılaşmalar

kucukcekmeceİstanbul – Küçükçekmece Mahallelerinde Farklı Gençlik Grupları Arasında Karşılaşmalar raporu, İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde, farklı kimlik gruplarından gençlerin kimliklerine duydukları aidiyetleri ve “öteki” kesimlerle karşılaşmalarını sosyoekonomik, siyasi, sosyal boyutlarıyla analiz ediyor.

Raporun dar alan saha araştırması kapsamında Küçükçekmece’nin Sultanmurat, Fevzi Çakmak, Kanarya, Cumhuriyet ve Cennet mahallelerinden, 17-28 yaş aralığında farklı kesimlerden gençlerde derinlemesine mülakatlar gerçekleştirildi. Mülakatlarda gençlerin mahalleleriyle ve çevreleriyle etkileşimleri, siyasi tutumları, toplumsal gelişmelere yaklaşımları ve gelecekten beklentileri de irdelendi.

Raporun Rüştü Hacıoğlu’nun kaleme aldığı ilk bölümü, Küçükçekmece’yi sosyolojik dönüşümleriyle değerlendiren bir mekan analizi sunuyor. Beril Bahadır ve Nuhat Muğurtay’ın farklı alt başlıklarını kaleme aldıkları takip eden bölümlerde, mahallelerdeki gençlerin sosyo-ekonomik durumları ve beklentileri, ikinci olarak, gençlerin sosyal imkanlarının ve tercihlerinin, çevreleriyle etkileşimlerinin, kendilerini ait hissettikleri topluluğa yönelik duruşlarının ve diğer kimlik gruplarıyla karşılaşmalarının bir analizi sunuluyor. Sonuç bölümünde öne çıkan bulgularla birlikte, gençler arasında uzlaşı noktalarını artırabilecek çözüm önerileri tartışılıyor.

Rapora buradan ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de Gençliğin Siyasallaşma Biçimleri: Kesimler Arası Bir Karşılaştırma

TurkiyedegencliginsiyasallasmasiEtyen Mahçupyan tarafından kaleme alınan Türkiye’de Gençliğin Siyasallaşma Biçimleri: Kesimler Arası Bir Karşılaştırma raporu, Türkiye’de farklı toplumsal kesimlerin gençlerinin siyasallaşma biçimlerini anlamak amacıyla, İstanbul’da dört, Diyarbakır’da da iki dar alan niteliksel saha araştırmasının karşılaştırmalı analizlerini içeriyor.

Analiz çalışması, İstanbul ve Diyarbakır’ı önce ayrı ele alarak her birinin içindeki farklı kimlikteki gençlerin ortak yanlarını ve farklılıklarını tespit etmeye çalışıyor. Değerlendirme bölümleri ise İstanbul ile Diyarbakır’ın bir bütün olarak ele alınmasını, Kürt ve İslamcı kimliklerle ilgili bölgesel karşılaştırma yapılmasını mümkün kılıyor.

Rapora buradan ulaşabilirsiniz.

Kentsel Alevilik ve Alevi Gençlerin Kimlik Arayışları

Screen Shot 2017-01-16 at 12.27.58Ulaş Tol’un kaleme aldığı Kentsel Alevilik ve Alevi Gençlerin Kimlik Arayışları raporu, İstanbul’un Alevilerin yoğun olarak yaşadığı mahallelerindeki Alevi gençlerin, siyasi algı, davranış ve hareketliliklerine odaklanıyor. İki ana bölümden oluşan raporun ilk bölümünde, kentsel Aleviliğin dönüşümü, Alevi yurttaşların talepleri, tarif ettikleri sorunlar, maruz kaldıklarını ifade ettikleri ayrımcılıklar, yazarın önceki çalışmaları ve araştırma sahasından elde edilen verilere dayanarak ele alınıyor.

Raporun ikinci bölümünde, araştırma sahası kapsamında görüşülen gençlerin, Alevi kimliğiyle etkileşimleri, ilişkileri, bu ilişkilerin gerilim noktaları ve genel olarak kimlik arayışları ele alınıyor; mahalle yaşamları, siyasi sorunlar ve partiler hakkındaki algı ve yaklaşımları, siyasete katılım halleri ve yolları aktarılıyor. Son olarak, araştırmanın işaret ettiği temel çıkarımlara ve önerilere yer veriliyor.

Alevi gençlerin talep ve beklentilerini anlama açısından topluma ve siyasetçilere yol gösterebilecek rapora buradan ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de ve Avrupa’da Gençlik Siyasallaşması

PODEM, Berghof Vakfı işbirliğinde, 6 Aralık 2016’da Brüksel’de, “Türkiye ve Avrupa’da Gençlik Siyasallaşması” çalışmaları kapsamında bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

Yuvarlak masa toplantısında, PODEM’in İstanbul ve Diyarbakır’dan farklı kesimlerden toplam 160 gençle gerçekleştirdiği saha araştırmalarının bulguları, karşılaştırılmalı olarak sunuldu ve tartışmaya açıldı. Daha sonra PODEM’in Avrupa’nın Türkiyelilerin en yoğun olarak yaşadığı 6 ülkesinde, yaklaşık 350 Türkiyeli gençle gerçekleştirdiği saha araştırmasının bulguları paylaşıldı. Toplantıya Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu’ndan Türkiye üzerine çalışan temsilciler katıldı.

Toplantının ilk oturumunda sunulan, Etyen Mahçupyan’ın kaleme aldığı “Türkiye’de Gençliği Siyasallaşma Biçimleri: Kesimler Arası Bir Karşılaştırma” raporu, önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.

Toplantının ikinci oturumunda sunulan, “Avrupa’da Yaşayan Türkiye Kökenli Gençler: Kimlik, Aidiyet, Sosyal Hayat, Siyaset” raporu, yine önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.

 

İstanbul Gençlik Haritası: Aidiyetler – Etkileşimler – Beklentiler

PODEM, 19 Aralık 2015’te “İstanbul Gençlik Haritası” çalışması kapsamında bir çalıştay düzenledi.

Çalıştayda İstanbul’un farklı mahallelerindeki gençlik gruplarından gençlerle yürütülmekte olan saha araştırmalarında görev alan araştırmacılar, araştırmaların ön bulgularını akademisyenler ve mahallelerden gençlerle tartıştılar. Araştırmalardan oluşacak “gençlik haritası” raporlarının, 2017 başında kamuoyuyla paylaşılması öngörülmektedir.

Çalıştay fotoğraflarını buradan görüntüleyebilirsiniz.

Tag Archives: Gençlik Çalışmaları