İÇİNDEKİLER

Toplumsal ve Siyasi Zeminde Adalete Erişimden Beklentiler

PODEM olarak, Avrupa Komisyonu’nun “Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Birliği Aracı Programı” (EIDHR) kapsamında “Expectations from Access to Justice and Judiciary at Societal and Political Levels in Turkey” (Toplumsal ve Siyasi Zeminde Adalete Erişimden Beklentiler) başlıklı yeni bir araştırma projesi yürüteceğiz.

Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Birliği Aracı (EIDHR) Programının temel amacı, dünya genelinde demokrasinin, insan haklarının ve temel özgürlüklerin korunmasında ve geliştirilmesinde sivil toplumun desteklenmesidir. 2020-2021 dönemini kapsayan projemizin faaliyetlerini, Diyarbakır merkezli KAMER Vakfı ve Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA) partnerliğinde gerçekleştireceğiz.

Yargı, Adalet ve Hukuk çalışmalarımız dahilinde yürüteceğimiz bu projeyle, 2018’de yürürlüğe giren hükümet sistemiyle hayata geçirilen ve yakın dönemde geçirilmesi planlanan yargı, hukuk ve sistem reformu süreçlerini sivil toplum katılımıyla tartışmayı, güçlendirmeyi ve adalete erişim mekanizmalarının günümüz ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda şekillendirilmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Hak temelli yaklaşımın temel prensip olarak alınacağı çalışmamızın ilk aşamasında projemizin hedefindeki 4 odak grup olan kadınlar, mülteciler, etnik azınlıklar ve dini azınlıklar ile 15 ilde saha çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bu saha çalışmalarında odak gruplar temelinde gerçekleştirilecek olan saha araştırması ve saha çalıştaylarının yanı sıra uzman görüşmeleri ve uzman çalıştayları da gerçekleştirilecektir.

İlgili bakanlık, kurul ve kamu birimlerinden üst düzey temsilcileri, karar vericileri, farklı uzmanlık alanlarından avukat, hukukçu, sosyolog ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getireceğimiz projenin ikinci aşamasında düzenleyeceğimiz tematik çalıştaylar ile politika yapım süreçlerine katkı sunmayı hedefliyoruz. (1) Hukuk, Sistem ve Yargı Reformu, (2) Hak ve Özgürlükler Hukuku, (3) Sığınma ve Mülteci Hukuku, (4) Yerel Yönetimler Hukuku ve (5) Seçim ve Siyasi Partiler Hukuku alanlarında düzenleyeceğimiz tematik çalıştaylar ile projenin birinci aşamasında gerçekleştirilen saha araştırmalarının bulgularını politika yapım süreçlerinde etkili olan paydaşlar ve kamuoyu ile paylaşmayı hedeflemekteyiz.

Proje süresince yayınlayacağımız politika önerileri ve analiz raporlarıyla kamuoyunda adalete erişim ve hukuk ve yargı reformu alanlarında bilgi odaklı farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz.

 

 

 

×
PREVIOUS
NEXT