YAYINLAR    |     KİTAP    |     ORTA DOĞU ve KUZEY AFRİKA ÇALIŞMALARI
İÇİNDEKİLER

PODEM olarak Avrupa Birliği’nin son dönemdeki siyasi, ekonomik ve toplumsal gelişmelere bağlı olarak Akdeniz ülkelerine yönelik pozisyonu ve politikalarının bölgedeki ülkeler tarafından nasıl algılandığı anlamak ve analiz etmek amacıyla 9 ülkede [Fas, İran, İsrail, S. Arabistan, Tunus, Katar, Mısır, Lübnan ve Türkiye] kapsamlı bir araştırma yürüttük. Avrupa Komisyonu’nun UFUK 2020 Programı çerçevesinde yürüttüğümüz “MEDRESET” Projesi, AB’nin özellikle Arap Baharı sonrası bölgenin hızla değişen siyasi, toplumsal ve ekonomik dinamiklerine uyumlu politikalar geliştirememesi ve güvenlikçi uygulamalarına eleştirel bir bakış sunuyor.

Araştırma sürecinde akademisyenler, politika yapıcılar, kamu yetkilileri, sivil toplum üyeleri, medya çalışanları ve iş insanları gibi farklı paydaşlarla bir araya gelerek Akdeniz bölgesinin siyasi, ekonomik ve toplumsal düzeyde AB’ye yaklaşımını ve aynı zamanda bu ülkelerin iç dinamiklerine ilişkin derinlemesine mülakatlar gerçekleştirdik.

Editörlüğünü PODEM Genel Direktörü Aybars Görgülü ve PODEM Proje Sorumlusu Gülşah Dark’ın üstlendiği ve Peter Lang Yayınevi tarafından İngilizce yayımlanan “The Remaking of the Euro-Mediterranean Vision” adlı kitap, PODEM ekibinin Temmuz 2017-Mayıs 2018 döneminde MEDRESET Projesi üyelerinden Lübnan merkezli ASI-REM ile gerçekleştirdiği 169 derinlemesine görüşmenin bulguları üzerinden hazırlanan ülke raporlarının derlemesini sunuyor. Yayınlanan kitabın Avrupa ve Türkiye’deki kamuoyu ile özellikle politika yapıcılar ve bu alanda çalışan uzmanlar için referans kaynağı olmasını umuyoruz.

Detaylar

Katılımcılar
Editörler
Dr. Aybars Görgülü
Yazarlar
Dr. Aybars Görgülü
Emir Bayburt
Sabiha Senyücel Gündoğar
×
PREVIOUS
NEXT