Misyon ve Vizyon

Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları (PODEM), araştırma ve savunuculuk faaliyetleri yürüten İstanbul merkezli bir düşünce kuruluşudur.

PODEM olarak vizyonumuz, demokrasinin tüm kurumsal ve hukuksal altyapısı ile var edildiği; demokrat zihniyetin hakim olduğu; toplumsal, bölgesel ve küresel düzeyde barış ve adalet ortamının tesis edilmesinde etkisi artan bir Türkiye’nin inşasına katkıda bulunmaktır.

Bu doğrultuda, Türkiye toplumunun ve ilgili diğer toplum ve devletlerin değişen dinamiklerini ve önemli meselelerini saha araştırmaları aracılığı ile analiz ederek, elde edilen bulgular ışığında politika ve çözüm önerileri geliştiriyoruz. Bu önerileri kamuoyuyla ve ilgili siyasi ve toplumsal aktörlerle paylaşıyoruz.

PODEM olarak hükümet, kamu kuruluşları ve yerel sivil toplum aktörleri arasında sinerji üretmeyi; reform süreçleri ve politika üretme çalışmalarına katkı sağlamayı amaçlıyoruz.