PODEM, yürütmekte olduğu ”Demokratik Diyalog Süreçlerinde İş Dünyasının Rolü” başlıklı projesi kapsamında 5 Ekim 2018 tarihinde Mardin’de bir toplantı düzenledi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ağırlıklı olmak üzere farklı bölgelerden iş dünyası temsilcilerinin katıldığı toplantıda, iş dünyasının bölgesel kalkınma ve toplumsal diyalogun sağlanmasındaki etkisine yönelik yaptığımız çalışmaların ve incelediğimiz Güney Afrika ve Kuzey İrlanda gibi örneklerin daha geniş bir katılımcı kitlesi ile analiz edilmesi amaçlandı.

Toplantıda Mardin’deki sosyal girişim çalışmaları ve yerel kalkınma dinamikleri, sosyo-ekonomik çerçevede bölgesel eşitsizliklerin giderilmesine yönelik teşviklerin etkinliği ve uluslararası örneklerde iş dünyasının toplumsal diyalog süreçlerine katılımı ve Türkiye için nasıl öneriler geliştirilebileceği tartışıldı.

”Demokratik Diyalog Süreçlerinde İş Dünyasının Rolü” çalışmaları önümüzdeki dönemde de devam edecektir. Yapılacak toplantılar, çalıştaylar ve çalışma ziyaretlerini web sitemizde paylaşmayı hedefliyoruz.

TARİH 2018-10-05 SAAT 6:30 am - 12:30 pm LOKASYON Mardin
×
PREVIOUS
NEXT