PODEM olarak, 5 Ekim 2017 tarihinde İstanbul’da Raoul Wallenberg Enstitüsü işbirliğiyle “Güvenlik Yönetimine Sivil Toplumum Katılımı: Karşılaştırmalı Bir Perspektiften Türkiye’ye Bakmak” başlıklı bir  çalıştay gerçekleştirdik.

Türkiye’nin de içerisinde olduğu birçok ülkede bir süreden beri sivil hayatı önemli ölçüde etkileyen güvenlik sorunları yaşanmaktadır. Bu sorunlara karşı alınan güvenlik tedbirlerinin demokratik kriterlere uygunluğu, toplumsal güven ortamına hangi ölçüde katkı sağlayabildiği, bu uygulamalarda sivil toplumun ihtiyaçları ve beklentilerinin hangi yollarla gözetilebileceği ve güvenlik kurumlarının iç yapısı ve sivil hayatla olan ilişkisi üzerine farklı ülkelerden örneklerin sunulup tartışıldığı bir çalıştay düzenledik.

Çalıştaya güvenlik ve sivil toplum konularında uzman akademisyenler, sivil toplum kurumlarından araştırmacılar ve kamu kurumlarından kişiler katıldı. Çalıştayda, Türkiye’de sivil toplumun ve güvenlik kurumlarının güvenlik kavramı ve yönetimine dair algılarına ve benzer güvenlik krizleri  ile olağanüstü  hâl süreçlerinden geçmiş ülkelerden gelen uzmanların karşılaştırmalı analizlerine yer verildi.

Çalıştay konuşmacıları arasında Türkiye’den Ahmet Erkan Koca, Cuma Çiçek ve Mehmet Ali Çalışkan sivil toplum özelinde güvenlik politikalarının sivil hayata etkisi ve sivil toplumun iç yapısına dair bulgularını bizlerle paylaştılar. PODEM’den Özge Genç ise, İstanbul’da görev yapan polislerle yakın zamanda tamamlanan  polisin mesleğine ve kurumuna dair algısı konulu araştırmanın  bulgularını sundu. Yurtdışından katılan konuşmacılar Sebastian Roché ve Max-Valentin Robert; Mike Hough; Peter F. Sheridan; ve Yezid Sayigh sırasıyla Fransa; İngiltere; Kuzey İrlanda; ve Arap ülkelerinde son yıllarda uygulanan güvenlik politikalarının halk nezdinde algısına, güvenlik kurumlarındaki örgütsel adaletin polis-vatandaş ilişkisine etkisine ve sivil toplumun güvenlik politikalarını etkileme potansiyeline dair görüşlerini ve araştırma bulgularını sundular.

 

TARİH 2017-10-05 SAAT 9:30 am - 6:00 pm LOKASYON The Marmara Pera
Asmalı Mescit Mh., Meşrutiyet Cd No:93 İstanbul, 34430
×
PREVIOUS
NEXT