Toplumsal Algı Çalışmaları kapsamında Türkiye çapında 2832 anket ve 84 derinlemesine görüşmeden oluşan “Kadınların Gözünden Türkiye: Siyaset, Ekonomi ve Toplumsal Meseleler” başlıklı bir araştırma gerçekleştirdik.

Ankara Norveç Büyükelçiliği’nin desteği ile gerçekleştirdiğimiz çalışma kapsamında, Kasım 2018 – Ocak 2019 döneminde Yaşama Dair Vakıf (YADA) işbirliğiyle Türkiye çapında 12 farklı ilde yürütülen araştırmada kadınların siyasete dair algı ve deneyimlerini odak noktası olarak ele aldık. Bu çalışmayla, Türkiye genelinde farklı siyasi, ideolojik, bölgesel ve sosyo-ekonomik çevrelerden kadınların siyasete dair algı ve deneyimlerini, gündelik hayatta öne çıkan sorunlarını ve geleceğe dair beklenti ve kaygılarını analiz etmeyi hedefledik.

25 Nisan 2019’da İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz toplantıda araştırma bulgularını paylaştık ve katılımcıların değerlendirmelerine sunduk.

Araştırma bulgularına dair değerlendirme ve analizlerin yer aldığı raporumuzu önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacağız.

TARİH 2019-04-25 - 25/04/2019 SAAT 10:00 - 13:30 LOKASYON İstanbul
×
PREVIOUS
NEXT