PODEM olarak, T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’nın yürüttüğü “Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Sivil Toplum Diyaloğu Beşinci Dönem Programı (CSD-V)” çerçevesinde “Understanding Future Values: Youth and Interaction across the EU and Turkey” (Gençlik Değerlerini Anlamak: AB ve Türkiye’de Gençlik ve Etkileşim) başlıklı yeni bir araştırma projesi yürüteceğiz.

Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Sivil Toplum Diyaloğu Programı, Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları ile AB’deki muadilleri arasında yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde karşılıklı değişim ve işbirliğinin arttırılmasını hedeflemektedir. 2019-2020 çalışma dönemini kapsayan toplam 191.060,62€ bütçeli araştırma projemizin faaliyetlerini Brüksel merkezli düşünce kuruluşu European Neighbourhood Council (ENC) partnerliğinde gerçekleştireceğiz.

Bu proje ile Türkiye ve AB ülkelerinden üniversite seviyesindeki gençlerin siyasi ve toplumsal değişimlere bağlı olarak değer yargılarının nasıl şekillendiğini ve demokrasi, insan hakları ve hoşgörü gibi temel toplumsal değerlere bakış açılarını karşılaştırmalı bir perspektif üzerinden anlamayı amaçlıyoruz. Türkiye’de İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon ve Diyarbakır şehirlerinde ve Avrupa’da Almanya; Hollanda, Fransa ve Belçika ülkelerinde kapsamlı bir saha araştırması ve karşılaştırmalı analizlerle yürüteceğimiz çalışma, aynı zamanda gençlerin siyasi eğilimlerini, AB-Türkiye ilişkisine bakışlarını ve gelecek beklentilerini mercek altına alacak. Saha çalışması öncesinde düzenlenmesi planlanan uzman çalıştayları ve araştırma bulgularının kamuoyuyla paylaşılacağı toplantılarla da Türkiye ve AB ülkelerindeki ilgili toplumsal ve siyasi aktörlere ulaşmayı hedefliyoruz.

Araştırma çıktıları ve bulgular çerçevesindeki politika önerileri ile AB-Türkiye diyaloğunun geliştirilmesinde gençlik politikaları alanına ve sivil toplumun bu alandaki rolünün artırılmasına katkıda bulunmayı umuyoruz.

×
PREVIOUS
NEXT