PODEM, Norveç Helsinki Komitesi İnanç Özgürlüğü Girişimi’yle birlikte yürüttüğü Eğitimde Çoğulculuk: Okullarda Din Dersleri isimli araştırma projesi dahilinde 9 Şubat 2017’de İstanbul’da bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

Bu toplantıda, saha araştırmasını 2016 yılı içerisinde Türkiye’de farklı illerden 124 ebeveyn ve 38 öğrenciyle yapılan görüşme ve çalıştaylar çerçevesinde tamamlanan araştırmamızın bulgularının sunumu yapıldı ve bu kapsamda hazırlanan siyasa önerileri tartışıldı. Toplantıya, farklı uzmanlık alanlarından eğitim sisteminde inanç özgürlüğü ve din dersleri konularında uzman kişi, akademisyen ve araştırmacılar katıldı.

Ankara ve İstanbul’da farklı inanç gruplarından sivil toplum temsilcileri, konuyla ilgili bürokratlar ve eğitimde din dersleri konusunda uzmanların katılımıyla düzenlenmesi planlanan diğer çalıştayların tamamlanmasının ardından, saha araştırması ve çalıştaylardan edinilen bilgiler ışığında hazırlanacak araştırma raporunun Mart ayında websitemizde kamuoyuyla paylaşılmasını hedeflemekteyiz.

 

TARİH 2017-02-09 LOKASYON Conrad Hotel
Saray Caddesi No: 5, Cihannüma Mahallesi İstanbul, Türkiye
Dökümanlar
×
PREVIOUS
NEXT