PODEM, European Neighbourhood Council (ENC) işbirliğinde 6 Mart 2017’de  “Türkiye’de Toplumsal Barış” projesi kapsamında Brüksel’de bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdi.

Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen toplantıda PODEM’in son dönemde saha çalışmasını tamamladığı araştırmanın bulguları, toplantıya farklı ülkelerden katılan parlamento üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve akademisyenlerle paylaşıldı.

“Türkiye’de Toplumsal Barış” projesi, 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında yaşanan gelişmelerin toplumun farklı kesimleri tarafından nasıl değerlendirildiği, algılandığı ve bu kesimlerin önümüzdeki dönemden beklentileri, Türkiye’nin ihtiyaçları ve atılması gereken adımlar konularındaki hissiyatlarını anlamayı hedefliyor. Bu araştırma kapsamında Türkiye’de toplumsal kutuplaşmanın en çok etkilediği Alevi, Kürt ve seküler kesimlerden kanaat önderleri, temsilciler ve uzmanlarla derinlemesine mülakatlar ve çalıştaylar gerçekleştirildi.

Saha araştırmasından elde edilen bulguların değerlendirildiği ve bu tespitler çerçevesinde hazırlanan politika önerilerinin yer aldığı araştırma raporunu, Mart 2017’de websitemizde kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz.

TARİH 2017-03-06 ORGANİZATÖR PODEM LOKASYON Brüksel
×
PREVIOUS
NEXT