ETKİNLİKLER FILTRE
ETKİNLİKLER
  • (25)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (8)
  • (1)

25

KONFERANS    ||    
EuroMeSCo Konferansı: Sivil Toplumu Yeniden Düşünmek
Temmuz 3, 2019

PODEM olarak, 18-19 Haziran tarihlerinde Barselona’da düzenlenen EuroMeSCo Konferansı’na katıldık. Konferansta, sivil toplum kuruluşlarının bugününe ve Avrupa-Akdeniz bölgelerinde yaşanan toplumsal hareketlerdeki rolüne odaklanan toplantılar yer aldı.

İÇERİK

24

TOPLANTI    ||     TOPLUMSAL ALGI
Kadınların Gözünden Türkiye
Siyaset, Ekonomi ve Toplumsal Meseleler
Nisan 25, 2019

Türkiye çapında kadınlarla yürüttüğümüz araştırmanın bulgularını paylaşmak ve tartışmak amacıyla 25 Nisan 2019’da İstanbul’da bir toplantı gerçekleştirdik.

İÇERİK

23

DUYURU    ||    
PODEM Olağan Genel Kurul Toplantısı
Mart 29, 2019

Derneğimizin 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı, 02.04.2019 Salı günü saat 14:00’de İstanbul’da yapılacaktır   

İÇERİK

22

DUYURU    ||     GENÇLİK ÇALIŞMALARI
Gençlik Değerlerini Anlamak: AB ve Türkiye’de Gençlik ve Etkileşim
Mart 15, 2019

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’nın yürüttüğü “Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Sivil Toplum Diyaloğu Beşinci Dönem Programı (CSD-V)” desteğiyle, Türkiye ve AB ülkelerinden üniversite seviyesindeki gençlerin siyasi ve toplumsal değişimlere bağlı olarak değer yargılarının nasıl şekillendiğini ve demokrasi, insan hakları ve hoşgörü gibi temel toplumsal değerlere bakış açılarını karşılaştırmalı bir perspektif üzerinden analiz edeceğimiz yeni...

İÇERİK

21

KONFERANS    ||     ORTA DOĞU ve KUZEY AFRİKA ÇALIŞMALARI
Değişen Bölgesel ve Küresel Dinamikler Üzerinden Avrupa ve Akdeniz İlişkilerini Yeniden Düşünmek
Şubat 20, 2019

AB Komisyonu’nun desteklediği Ufuk2020 Programı dahilinde faaliyet gösterdiğimiz “MEDRESET” Projesi çerçevesinde 14 Aralık 2018 tarihinde Marmara Üniversitesi’nde Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan uzman ve akademisyenlerin katıldığı bir konferans düzenledik.     

İÇERİK

20

TOPLANTI    ||     ORTA DOĞU ve KUZEY AFRİKA ÇALIŞMALARI
Driving Social and Economic Development in the MENA Region
The Role of International Organizations
Kasım 15, 2018

On Nov. 15 in Istanbul,  PODEM organized a stakeholders’ meeting titled “Driving Social and Economic Development in the MENA Region: The Role of International Organizations”. The meeting was held within the MENARA Project, in which PODEM is one of the consortium members, and discussed the role and impact of international organizations in fostering growth and development of MENA, while...

İÇERİK

19

TOPLANTI    ||     TOPLUMSAL DİYALOG & BÖLGESEL EŞİTSİZLİKLER
Türkiye’deki Güncel Gelişmeler Işığında Toplumsal Diyalog ve Sosyo-Ekonomik Kalkınma
Ekim 5, 2018

Yürütmekte olduğumuz ”Demokratik Diyalog Süreçlerinde İş Dünyasının Rolü” başlıklı çalışmalar kapsamında 5 Ekim 2018 tarihinde iş dünyası temsilcileriyle Mardin’de bir toplantı düzenledik.

İÇERİK

18

TOPLANTI    ||     SURİYE ve BÖLGESEL GELİŞMELER
MENA Bölgesi'nde Sosyal ve Ekonomik Kalkınma
Şubat 15, 2018

Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’nde uluslararası organizasyonların rolünü ve bölgenin önceliklerini tartışmak üzere 15 Kasım 2018’de İstanbul’da ilgili uzman, akademisyen ve uluslararası kurumların temsilcileriyle bir toplantı düzenledik.

İÇERİK

17

ÇALIŞTAY    ||     GÖÇ ÇALIŞMALARI
Suriyeli Toplumun Türkiye’ye Uyumu
Aralık 17, 2017

PODEM, 18 Aralık 2017 tarihinde İstanbul’da “Suriyeli Toplumun Türkiye’ye Uyumu” başlıklı bir çalıştay düzenledi

İÇERİK

16

ÇALIŞTAY    ||     GÜVENLİK VE DEMOKRASİ
Sivil Toplumun Güvenlik Yönetimine Katılımı
Karşılaştırmalı bir Perspektiften Türkiye’ye Bakmak
Ekim 5, 2017

PODEM olarak, 5 Ekim 2017 tarihinde İstanbul’da Raoul Wallenberg Enstitüsü işbirliğiyle “Güvenlik Yönetimine Sivil Toplumum Katılımı: Karşılaştırmalı Bir Perspektiften Türkiye’ye Bakmak” başlıklı bir çalıştay gerçekleştirdik.

İÇERİK

15

TOPLANTI    ||     TOPLUMSAL ALGI
Darbe Girişiminden Referandum Sürecine Türkiye’de Farklı Kimlik Grupları
Mart 6, 2017

PODEM, European Neighbourhood Council (ENC) işbirliğinde 6 Mart 2017’de  “Türkiye’de Toplumsal Barış” projesi kapsamında Brüksel’de bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdi.

İÇERİK

14

TOPLANTI    ||     DİN, DEVLET, TOPLUM
Eğitim Sisteminde Çoğulculuk:
Okullarda Din Dersleri
Şubat 9, 2017

PODEM, Norveç Helsinki Komitesi İnanç Özgürlüğü Girişimi’yle birlikte yürüttüğü Eğitimde Çoğulculuk: Okullarda Din Dersleri isimli araştırma projesi dahilinde 9 Şubat 2017’de İstanbul’da bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

İÇERİK

13

ÇALIŞTAY    ||     TOPLUMSAL DİYALOG & BÖLGESEL EŞİTSİZLİKLER
Türkiye’de Toplumsal Barış:
Diyarbakır
Şubat 4, 2017

PODEM, yürütmekte olduğu “Türkiye’de Toplumsal Barış” projesi kapsamında 4 Şubat 2017’de Türkiye’de son dönemde yaşananları Kürt dünyasının gözünden değerlendirebilmek ve güncel talepler çerçevesinde somut politika önerileri çıkarmak amacıyla Diyarbakır’da bir çalıştay düzenledi.

İÇERİK

12

TOPLANTI    ||     TOPLUMSAL DİYALOG & BÖLGESEL EŞİTSİZLİKLER
Toplumsal Barış İçin İş Dünyası
İstanbul II
Ocak 20, 2017

PODEM, TÜRKONFED ile birlikte, 20 Ocak 2017’de Türkiye’nin çeşitli illerinden iş insanlarının katılımıyla, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin kalkınması için ortak öneriler geliştirmek üzere bir yuvarlak masa toplantısı toplantı gerçekleştirdi.

İÇERİK

11

TOPLANTI    ||     TOPLUMSAL DİYALOG & BÖLGESEL EŞİTSİZLİKLER
Toplumsal Barış İçin İş Dünyası
Van
Aralık 9, 2016

PODEM, 09 Aralık 2016’da, Van’da, yerel iş insanların katılımıyla, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin son dönemde karşılaştığı ekonomik sorunlar ile barış ve kalkınma için atılması gereken adımları değerlendirmek üzere, Van Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde bir toplantı gerçekleştirdi.

İÇERİK

10

TOPLANTI    ||     GENÇLİK ÇALIŞMALARI
Türkiye’de ve Avrupa’da Gençlik Siyasallaşması
Aralık 5, 2016

PODEM, Berghof Vakfı işbirliğinde, 6 Aralık 2016’da Brüksel’de, “Türkiye ve Avrupa’da Gençlik Siyasallaşması” çalışmaları kapsamında bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

İÇERİK

09

ÇALIŞMA ZİYARETİ    ||     GÜVENLİK VE DEMOKRASİ
Demokratik Polis Gözetim ve Denetim Mekanizmaları
İngiltere ve Kuzey İrlanda Çalışma Ziyareti
Mayıs 10, 2016

PODEM, Raoul Wallenberg Enstitüsü ve Londra merkezli Democratic Progress Institute (DPI) ile işbirliğinde, 10 – 12 Mayıs 2016 tarihlerinde Londra ve Belfast’e, polis denetim mekanizmalarının iyi örneklerini incelemek, Türkiye için sivil ve etkin bir polis gözetim sistemi için referans noktaları belirlemek üzere bir çalışma ziyareti düzenledi.

İÇERİK

08

ÇALIŞTAY    ||     GÜVENLİK VE DEMOKRASİ
Türkiye’de Demokratik Polisliğe Doğru
Mayıs 6, 2016

PODEM, Raoul Wallenberg Enstitüsü ile birlikte, 5 Mayıs’ta İstanbul’da güvenlik ve demokrasi alanında çalışan uzmanları ve akademisyenleri bir araya getiren bir keşif çalıştayı düzenledi.

İÇERİK

07

TOPLANTI    ||     TÜRKİYE VE ERMENİLER
1915 ve Ötesi
Türkiye’de Toplumsal Algı
Nisan 28, 2016

PODEM, 28 Nisan 2016’da İstanbul’da düzenlediği toplantıda, ‘Türkiye ve Ermeniler’ konu başlığı altında hazırlanan çalışmalardan 1915 ve Ötesi: Türkiye’de Toplumsal Algı isimli raporun sunumunu gerçekleştirdi. Toplantıda paylaşılan rapor sunumunun ardından araştırmada öne çıkan konular ve öneriler tartışıldı. Toplantıya sivil toplum kuruluşlarından, basın ve yayın kurumlarından temsilciler, akademisyenler, kamu kurumlarından uzmanlar, köşe yazarları ve yabancı temsilcilikler katıldı.

İÇERİK

06

ÇALIŞTAY    ||     TOPLUMSAL DİYALOG & BÖLGESEL EŞİTSİZLİKLER
Toplumsal Barış İçin İş Dünyası
Diyarbakır ve Şanlıurfa
Nisan 14, 2016

PODEM, 14 ve 15 Nisan 2016’da, Diyarbakır ve Urfa’da, bölgeden iş dünyası mensuplarının katılımıyla, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin son dönemde karşılaştığı sorunlar ile barış ve sosyoekonomik kalkınma için atılması gereken adımları değerlendirmek üzere iki çalıştay düzenledi.

İÇERİK

05

ÇALIŞTAY    ||     GENÇLİK ÇALIŞMALARI
İstanbul Gençlik Haritası
Aidiyetler – Etkileşimler – Beklentiler
Aralık 19, 2015

PODEM, 19 Aralık 2015’te “İstanbul Gençlik Haritası” çalışması kapsamında bir çalıştay düzenledi.

İÇERİK

04

TOPLANTI    ||     GÖÇ ÇALIŞMALARI
Suriyeli Sığınmacıların Geleceği
ve Türkiye’ye Etkileri
Aralık 1, 2015

PODEM, 1 ve 2 Aralık 2015’te, Gaziantep ve Ankara’da Suriyeli sığınmacıların geleceği ve Türkiye’ye etkilerini tartışmak üzere Saferworld, Baytna Syria ve ORSAM ile işbirliğinde iki toplantı gerçekleştirdi

İÇERİK

03

TOPLANTI    ||     TOPLUMSAL DİYALOG & BÖLGESEL EŞİTSİZLİKLER
Toplumsal Barış İçin İş Dünyası
İstanbul
Ekim 14, 2015

PODEM, 14 Ekim 2015’te Türkiye’nin Doğu ve Batısından iş insanlarının katılımıyla, orta ve uzun vadede Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin kalkınması için somut öneriler geliştirmek üzere bir toplantı gerçekleştirdi.

İÇERİK

02

SURİYE ve BÖLGESEL GELİŞMELER
The US-Turkey Safe Zone Agreement
What Does It Mean?
Ağustos 7, 2015

On August 6, 2015, the SETA Foundation at Washington D.C. organized a panel discussion entitled, “The US-Turkey Safe Zone Agreement: What Does It Mean?” The panelists included Sabiha Senyucel, Research Director, PODEM; Melissa Dalton Fellow and Chief of Staff, International Security Program, Center for Strategic and International Studies (CSIS); Mark Perry, Independent Author; and Kadir...

İÇERİK

01

ÇALIŞMA ZİYARETİ    ||     TOPLUMSAL DİYALOG & BÖLGESEL EŞİTSİZLİKLER
Yerel İş Dünyasının Çözüm Sürecine Katılımı
Haziran 29, 2015

PODEM, Berghof Vakfı ile birlikte yürüttüğü, çözüm sürecine iş dünyasının katılımı çalışmasının kapsamında, 29 Haziran – 1 Temmuz 2015 tarihlerinde Diyarbakır’da konu ile ilgili sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

İÇERİK