Yükleniyor Etkinlikler
Bul Etkinlikler

Geçmiş Etkinlikler

Etkinlikler List Navigation

Ekim 2018

Türkiye’deki Güncel Gelişmeler Işığında Toplumsal Diyalog ve Sosyo-Ekonomik Kalkınma: Mardin

5 Ekim, 2018 @ 6:30 am - 12:30 pm
Mardin, Turkey

PODEM, yürütmekte olduğu ”Demokratik Diyalog Süreçlerinde İş Dünyasının Rolü” başlıklı projesi kapsamında 5 Ekim 2018 tarihinde Mardin’de bir toplantı düzenledi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ağırlıklı olmak üzere farklı bölgelerden iş dünyası temsilcilerinin katıldığı toplantıda, iş dünyasının bölgesel kalkınma ve toplumsal diyalogun sağlanmasındaki etkisine yönelik yaptığımız çalışmaların ve incelediğimiz Güney Afrika ve Kuzey İrlanda gibi örneklerin daha geniş bir katılımcı kitlesi ile analiz edilmesi amaçlandı. Toplantıda Mardin’deki sosyal girişim çalışmaları ve yerel kalkınma dinamikleri, sosyo-ekonomik çerçevede bölgesel eşitsizliklerin giderilmesine yönelik…

Daha fazlasını bul »
Aralık 2017

Çalıştay: Suriyeli Toplumun Türkiye’ye Uyumu

18 Aralık, 2017 @ 10:00 am - 2:00 pm
The Marmara Pera, Asmalı Mescit Mh., Meşrutiyet Cd No:93
İstanbul, 34430 Türkiye

PODEM, 18 Aralık 2017 tarihinde İstanbul’da “Suriyeli Toplumun Türkiye’ye Uyumu” başlıklı bir çalıştay düzenledi Çalıştay, Türkiye’de hayatını idame ettiren Suriyeli toplumun sosyal uyum sürecinde gerekli yapısal ve hukuki düzenlemelerin sağlanması üzerine yürütülen araştırma projesi kapsamında gerçekleştirildi. İstanbul, Ankara ve Gaziantep’ten katılımcıların davet edildiği toplantıda, Suriyeli ve Türkiyeli uzmanlar, sivil toplum örgütü temsilcileri ile kamu kuruluşları ve yerel yönetim birimleri temsilcileri yer aldı. Çalıştayda, PODEM’in Eylül-Kasım 2017 tarihleri arasında İstanbul ve Gaziantep’te Suriyeli eğitimciler, medya çalışanları, hukuk uzmanları ve STK temsilcileriyle gerçekleştirdiği saha…

Daha fazlasını bul »
Ekim 2017

Sivil Toplumun Güvenlik Yönetimine Katılımı: Karşılaştırmalı bir Perspektiften Türkiye’ye Bakmak

5 Ekim, 2017 @ 9:30 am - 6:00 pm
The Marmara Pera, Asmalı Mescit Mh., Meşrutiyet Cd No:93
İstanbul, 34430 Türkiye

PODEM olarak, 5 Ekim 2017 tarihinde İstanbul’da Raoul Wallenberg Enstitüsü işbirliğiyle “Güvenlik Yönetimine Sivil Toplumum Katılımı: Karşılaştırmalı Bir Perspektiften Türkiye’ye Bakmak” başlıklı bir  çalıştay gerçekleştirdik. Türkiye’nin de içerisinde olduğu birçok ülkede bir süreden beri sivil hayatı önemli ölçüde etkileyen güvenlik sorunları yaşanmaktadır. Bu sorunlara karşı alınan güvenlik tedbirlerinin demokratik kriterlere uygunluğu, toplumsal güven ortamına hangi ölçüde katkı sağlayabildiği, bu uygulamalarda sivil toplumun ihtiyaçları ve beklentilerinin hangi yollarla gözetilebileceği ve güvenlik kurumlarının iç yapısı ve sivil hayatla olan ilişkisi üzerine farklı…

Daha fazlasını bul »
Mart 2017

Darbe Girişiminden Referandum Sürecine Türkiye’de Farklı Kimlik Grupları

Konferans / Çalıştay
6 Mart, 2017
Brüksel, Brüksel,

PODEM, European Neighbourhood Council (ENC) işbirliğinde 6 Mart 2017’de  “Türkiye’de Toplumsal Barış” projesi kapsamında Brüksel’de bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdi. Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen toplantıda PODEM’in son dönemde saha çalışmasını tamamladığı araştırmanın bulguları, toplantıya farklı ülkelerden katılan parlamento üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve akademisyenlerle paylaşıldı. “Türkiye’de Toplumsal Barış” projesi, 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında yaşanan gelişmelerin toplumun farklı kesimleri tarafından nasıl değerlendirildiği, algılandığı ve bu kesimlerin önümüzdeki dönemden beklentileri, Türkiye’nin ihtiyaçları ve atılması gereken adımlar konularındaki hissiyatlarını anlamayı hedefliyor. Bu…

Daha fazlasını bul »
Şubat 2017

Türkiye’de Toplumsal Barış: Alevilerin Penceresinden Türkiye ve Siyaset

10 Şubat, 2017
Conrad Hotel, Saray Caddesi No: 5, Cihannüma Mahallesi
İstanbul, Türkiye

PODEM, yürütmekte olduğu “Türkiye’de Toplumsal Barış” projesi kapsamında 10 Şubat 2017’de Türkiye’de son dönemde yaşananları Alevi dünyasının gözünden değerlendirebilmek ve güncel talepler çerçevesinde somut politika önerileri çıkarmak amacıyla İstanbul’da bir çalıştay düzenledi. Farklı sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin yer aldığı çalıştayın ilk oturumunda 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında yaşanan gelişmelerin Alevilerin gözünden nasıl değerlendirildiği tartışıldı. Çalıştayın ikinci oturumunda ise sosyal ve siyasi alanlardaki talepler ve somut politika önerileri konuşuldu. “Türkiye’de Toplumsal Barış” projesi Şubat 2017’de farklı kesimlerle yapılacak çalıştaylarla devam edecek. Bu çalıştaylar…

Daha fazlasını bul »

Eğitim Sisteminde Çoğulculuk: Okullarda Din Dersleri

9 Şubat, 2017
Conrad Hotel, Saray Caddesi No: 5, Cihannüma Mahallesi
İstanbul, Türkiye

PODEM, Norveç Helsinki Komitesi İnanç Özgürlüğü Girişimi’yle birlikte yürüttüğü Eğitimde Çoğulculuk: Okullarda Din Dersleri isimli araştırma projesi dahilinde 9 Şubat 2017’de İstanbul’da bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi. Bu toplantıda, saha araştırmasını 2016 yılı içerisinde Türkiye’de farklı illerden 124 ebeveyn ve 38 öğrenciyle yapılan görüşme ve çalıştaylar çerçevesinde tamamlanan araştırmamızın bulgularının sunumu yapıldı ve bu kapsamda hazırlanan siyasa önerileri tartışıldı. Toplantıya, farklı uzmanlık alanlarından eğitim sisteminde inanç özgürlüğü ve din dersleri konularında uzman kişi, akademisyen ve araştırmacılar katıldı. Ankara ve İstanbul’da…

Daha fazlasını bul »

Türkiye’de Toplumsal Barış: Diyarbakır

4 Şubat, 2017 @ 12:00 pm - 5:00 pm
Sur, Diyarbakır, Diyarbakır, Türkiye

PODEM, yürütmekte olduğu “Türkiye’de Toplumsal Barış” projesi kapsamında 4 Şubat 2017’de Türkiye’de son dönemde yaşananları Kürt dünyasının gözünden değerlendirebilmek ve güncel talepler çerçevesinde somut politika önerileri çıkarmak amacıyla Diyarbakır’da bir çalıştay düzenledi. Sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, akademisyenler, avukatlar ve iş dünyasından kişilerin yer aldığı çalıştayda 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında yaşanan gelişmelerin Diyarbakır’da nasıl değerlendirildiği tartışıldı. Çalıştayın ikinci oturumunda ise sosyal ve siyasi alanlardaki talepler ve somut politika önerileri konuşuldu. “Türkiye’de Toplumsal Barış” projesi Şubat 2017’de farklı kesimlerle yapılacak çalıştaylarla devam edecek.…

Daha fazlasını bul »
Ocak 2017

Toplumsal Barış İçin İş Dünyası: İstanbul – 2

Konferans / Çalıştay
20 Ocak, 2017
Conrad Hotel, Saray Caddesi No: 5, Cihannüma Mahallesi
İstanbul, Türkiye

PODEM, TÜRKONFED ile birlikte, 20 Ocak 2017’de Türkiye’nin çeşitli illerinden iş insanlarının katılımıyla, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin kalkınması için ortak öneriler geliştirmek üzere bir yuvarlak masa toplantısı toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda ilk olarak İstanbul’da ve Diyarbakır’da iş insanlarının katılımıyla, Eylül – Ekim 2016 boyunca gerçekleştirilen bir saha araştırmasının raporu sunuldu. İş insanlarının güncel siyasi gelişmelere bakışı, bölgenin kalkınmasına yönelik öngörüleri yanında, iş dünyasının toplumsal uzlaşı için “ortak çalışmalar yürütebilme” potansiyeli, raporun bulguları ışığında değerlendirildi. Katılımcılar, bölgeler arası etkileşimi geliştirmek için iş dünyasının neler yapabileceğine…

Daha fazlasını bul »
Aralık 2016

Toplumsal Barış İçin İş Dünyası: Van

Konferans / Çalıştay
9 Aralık, 2016 - 10 Aralık, 2016

PODEM, 09 Aralık 2016’da, Van’da, yerel iş insanların katılımıyla, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin son dönemde karşılaştığı ekonomik sorunlar ile barış ve kalkınma için atılması gereken adımları değerlendirmek üzere, Van Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde bir toplantı gerçekleştirdi. PODEM ile Van TSO üyelerini bir araya getiren toplantıda, ilk olarak PODEM’in Türkiye’nin Doğusu ve Batısından iş insanlarıyla barış ve kalkınma hakkında Kasım 2016 boyunca gerçekleştirdiği mülakatlardan veriler paylaşıldı ve tartışıldı. Toplantıda ayrıca önümüzdeki dönemde, orta ve uzun vadede Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin…

Daha fazlasını bul »

Türkiye’de ve Avrupa’da Gençlik Siyasallaşması

Araştırma Etkinliği
5 Aralık, 2016 - 6 Aralık, 2016
Brüksel, Brüksel,

PODEM, Berghof Vakfı işbirliğinde, 6 Aralık 2016’da Brüksel’de, “Türkiye ve Avrupa’da Gençlik Siyasallaşması” çalışmaları kapsamında bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi. Yuvarlak masa toplantısında, PODEM’in İstanbul ve Diyarbakır’dan farklı kesimlerden toplam 160 gençle gerçekleştirdiği saha araştırmalarının bulguları, karşılaştırılmalı olarak sunuldu ve tartışmaya açıldı. Daha sonra PODEM’in Avrupa’nın Türkiyelilerin en yoğun olarak yaşadığı 6 ülkesinde, yaklaşık 350 Türkiyeli gençle gerçekleştirdiği saha araştırmasının bulguları paylaşıldı. Toplantıya Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu’ndan Türkiye üzerine çalışan temsilciler katıldı. Toplantının ilk oturumunda sunulan, Etyen Mahçupyan’ın kaleme aldığı “Türkiye’de Gençliği Siyasallaşma Biçimleri:…

Daha fazlasını bul »
Mayıs 2016

Demokratik Polis Gözetim ve Denetim Mekanizmaları: İngiltere ve Kuzey İrlanda Çalışma Ziyareti

Araştırma Etkinliği
10 Mayıs, 2016 - 12 Mayıs, 2016

PODEM, Raoul Wallenberg Enstitüsü ve Londra merkezli Democratic Progress Institute (DPI) ile işbirliğinde, 10 – 12 Mayıs 2016 tarihlerinde Londra ve Belfast’e, polis denetim mekanizmalarının iyi örneklerini incelemek, Türkiye için sivil ve etkin bir polis gözetim sistemi için referans noktaları belirlemek üzere bir çalışma ziyareti düzenledi. Çalışma ziyaretinin Londra ayağında, ilk olarak Londra Üniversitesi Birkbeck College’dan Dr Mike Hough ile İngiltere ve Galler’deki polis teşkilatının yapısına dair bilgi alındı. Daha sonra İngiltere ve Galler’deki polis şikayet sistemini düzenleyen ve kontrol eden…

Daha fazlasını bul »

Türkiye’de Demokratik Polisliğe Doğru

Konferans / Çalıştay
6 Mayıs, 2016 @ 8:00 am - 5:00 pm

PODEM, Raoul Wallenberg Enstitüsü ile birlikte, 5 Mayıs’ta İstanbul’da güvenlik ve demokrasi alanında çalışan uzmanları ve akademisyenleri bir araya getiren bir keşif çalıştayı düzenledi. Çalıştayda, Mayıs 2016 başında Kolluk Gözetim Komisyonu’nun kurulmasının üzerine, güvenlik sektörünün sivil gözetim ve denetiminin nasıl olması gerektiği tartışıldı. Gözetim ve denetim, Türkiye’de devletin yerleşik “polislik” anlayışı, polis – halk ilişkileri, şeffaflık ve hesapverebilirlik konuları üzerinden değerlendirildi. Çalıştay programını ve katılımcı listesini tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.

Daha fazlasını bul »
Nisan 2016

1915 ve Ötesi: Türkiye’de Toplumsal Algı

Basın toplantısı
28 Nisan, 2016 @ 9:00 am - 12:00 pm
Conrad Hotel, Saray Caddesi No: 5, Cihannüma Mahallesi
İstanbul, Türkiye

PODEM, 28 Nisan 2016’da İstanbul’da düzenlediği toplantıda, ‘Türkiye ve Ermeniler’ konu başlığı altında hazırlanan çalışmalardan 1915 ve Ötesi: Türkiye’de Toplumsal Algı isimli raporun sunumunu gerçekleştirdi. Toplantıda paylaşılan rapor sunumunun ardından araştırmada öne çıkan konular ve öneriler tartışıldı. Toplantıya sivil toplum kuruluşlarından, basın ve yayın kurumlarından temsilciler, akademisyenler, kamu kurumlarından uzmanlar, köşe yazarları ve yabancı temsilcilikler katıldı. ‘Ermeni Meselesi’ nin toplum nezdinde algısını araştıran rapor, 1915 hakkında Türkiye toplumunun ne hissettiğini, soykırım tartışmalarını, Ermenilerin bugün Türkiye’de kendilerini nasıl gördüğünü, toplumun diğer kesimlerinin…

Daha fazlasını bul »

Toplumsal Barış İçin İş Dünyası: Diyarbakır ve Şanlıurfa

Konferans / Çalıştay
14 Nisan, 2016 - 15 Nisan, 2016
Sur, Diyarbakır, Diyarbakır, Türkiye

PODEM, 14 ve 15 Nisan 2016’da, Diyarbakır ve Urfa’da, bölgeden iş dünyası mensuplarının katılımıyla, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin son dönemde karşılaştığı sorunlar ile barış ve sosyoekonomik kalkınma için atılması gereken adımları değerlendirmek üzere iki çalıştay düzenledi. Bölgeden seçili iş dernekleri temsilcilerini bir araya getiren toplantılarda, çatışma ve barış süreçlerini deneyimlemiş Güney Afrika ve Kolombiya’dan iş insanları, barış süreçlerinde üstlendikleri uzlaştırıcı role ve çatışma sonrası sosyo-ekonomik kalkınmanın tesisine yönelik tecrübelerini aktardılar. Toplantılarda ayrıca önümüzdeki dönemde, orta ve uzun vadede Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin sosyal ve…

Daha fazlasını bul »
Aralık 2015

İstanbul Gençlik Haritası: Aidiyetler – Etkileşimler – Beklentiler

Araştırma Etkinliği
19 Aralık, 2015
The Marmara Pera, Asmalı Mescit Mh., Meşrutiyet Cd No:93
İstanbul, 34430 Türkiye

PODEM, 19 Aralık 2015’te “İstanbul Gençlik Haritası” çalışması kapsamında bir çalıştay düzenledi. Çalıştayda İstanbul’un farklı mahallelerindeki gençlik gruplarından gençlerle yürütülmekte olan saha araştırmalarında görev alan araştırmacılar, araştırmaların ön bulgularını akademisyenler ve mahallelerden gençlerle tartıştılar. Araştırmalardan oluşacak “gençlik haritası” raporlarının, 2017 başında kamuoyuyla paylaşılması öngörülmektedir. Çalıştay fotoğraflarını buradan görüntüleyebilirsiniz.

Daha fazlasını bul »

Suriyeli Sığınmacıların Geleceği ve Türkiye’ye Etkileri

Konferans / Çalıştay
1 Aralık, 2015 - 2 Aralık, 2015

PODEM, 1 ve 2 Aralık 2015’te, Gaziantep ve Ankara’da Suriyeli sığınmacıların geleceği ve Türkiye’ye etkilerini tartışmak üzere Saferworld, Baytna Syria ve ORSAM ile işbirliğinde iki toplantı gerçekleştirdi. Gaziantep’te Suriyeli sığınmacılardan temsilciler, Ankara’da ise Suriyeli sığınmacılar için çalışmalar yürüten sivil toplum temsilcileri ve kamu görevlileri, Suriyeli sığınmacıların Türkiye toplumuna entegrasyonu atılması gereken adımları değerlendirdiler. Olası bir entegrasyon süreci, siyasal, ekonomik, toplumsal boyutlarıyla ele alındı. Oral Çalışlar’ın toplantıların üzerine kaleme aldığı “Sığınmacı Sayısı Yerli Sayısını Aşıyor…” başlıklı yazısına buradan ulaşabilirsiniz.

Daha fazlasını bul »
Ekim 2015

Toplumsal Barış İçin İş Dünyası: İstanbul

Konferans / Çalıştay
14 Ekim, 2015
Point Hotel Barbaros, Yıldız Posta Cd. No:29
İstanbul, 34394

PODEM, 14 Ekim 2015’te Türkiye’nin Doğu ve Batısından iş insanlarının katılımıyla, orta ve uzun vadede Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin kalkınması için somut öneriler geliştirmek üzere bir toplantı gerçekleştirdi. Çalıştaya Diyarbakır, Şırnak, Van, Batman, Gaziantep’i temsilen katılan iş insanları, büyüme potansiyeli yüksek olan Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin sosyal ve ekonomik kalkınmasının önündeki engelleri aktarıp, Türkiye’nin Batısından iş insanlarıyla durumdan çıkmak için atılabilecek adımlara dair fikir alışverişinde bulundular. Oral Çalışlar’ın toplantı üzerine kaleme aldığı “Doğulu İş İnsanları: ‘Bize Şüpheyle Yaklaşmayın’” yazısına buradan ulaşabilirsiniz.

Daha fazlasını bul »
Haziran 2015

Yerel İş Dünyasının Çözüm Sürecine Katılımı

Araştırma Etkinliği
29 Haziran, 2015 @ 8:00 am - 1 Temmuz, 2015 @ 5:00 pm
Sur, Diyarbakır, Diyarbakır, Türkiye
Çalışma toplantısı

PODEM, Berghof Vakfı ile birlikte yürüttüğü, çözüm sürecine iş dünyasının katılımı çalışmasının kapsamında, 29 Haziran – 1 Temmuz 2015 tarihlerinde Diyarbakır’da konu ile ilgili sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Çalışmanın ön hazırlık safhasında, PODEM’den Etyen Mahçupyan, Özge Genç ve Beril Bahadır, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Sayar ve Başkan Vekili Metin Aslan, DOGÜNSİFED Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu, DİSİAD Başkanı Burç Baysal ve üyeleri, DİKAD Başkanı Reyhan Aktar ve üyeleri, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy ve Demokratik Toplum Kongresi Başkanı Hatip Dicle…

Daha fazlasını bul »
Nisan 2015

Türkiye’nin Yeni Düşünce Kuruluşu PODEM Kuruldu

Basın toplantısı
9 Nisan, 2015 @ 5:00 pm - 7:00 pm
Conrad Hotel, Saray Caddesi No: 5, Cihannüma Mahallesi
İstanbul, Türkiye

Şubat 2015’te İstanbul’da kurulan düşünce kuruluşu PODEM’in birinci genel kurul toplantısı 9 Nisan 2015 Perşembe günü yapıldı. PODEM’in kurucu üyeleri Aybars Görgülü, Ayşe Yırcalı, Bekir Berat Özipek, Can Paker, Cuneyd Zapsu, Ebru Özdemir, Erdal Aksoy, Etyen Mahçupyan, Fırat Çeçen, Hamdi Akın, Hatice Uçum, Kerim Paker, Mehmet Uçum, Murat Vargı, Nur Kırmızıdağ, Oral Çalışlar, Özge Genç, Rona Yırcalı, Sabiha Senyücel, Serdar Bilgili, Serdar Erener, Süleyman Seyfi Öğün, Vahap Coşkun’dur. Yönetim Kurulu’na Can Paker (Başkan), Cuneyd Zapsu (Başkan Yardımcısı), Erdal Aksoy (Başkan…

Daha fazlasını bul »
+ Export Events