Türkiye ve Ortadoğu

HORIZON 2020: Akdeniz Ülkeleri ve Çevresini Geniş Kapsamlı, Entegre, Tabandan Hareket Eden Bir Yaklaşımla Yeniden Anlamak ve Bölgenin Yeniden Haritasını Çıkartarak, Kapsayıcı, Hızlı Sonuç Veren, Esnek AB Politikaları İnşa Etmek (MEDRESET)

MedresetAvrupa Komisyonu’nun Ufuk 2020 fonu tarafından desteklenen 12 ortaklı proje kapsamında Mısır, İran, Lübnan, Fas, Katar, Suudi Arabistan, Tunus ve Türkiye’de saha çalışmaları gerçekleştirilecektir. Çalışmanın nihai amacı, söz konusu ülkelerin siyasi dinamik ve eğilimlerini anlamaya çalışmak, Avrupa Birliği’nin söz konusu ülkelere dair politikalarının etkisini analiz etmek ve öneriler sunmaktır.

Üç sene sürecek projeyle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

HORIZON 2020: Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesinin Mimarisi: Jeopolitik Değişimlerin Haritalandırılması, Bölgesel Düzen ve Yerel Dönüşümler (MENARA)menara

Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerine yoğunlaşacak projede bölgedeki jeopolitik değişimler analiz edilecektir. Avrupa Komisyonu Ufuk 2020 fonuyla desteklenen,
14 kurumun ortaklaşa yürüteceği bu proje kapsamında bölgede saha çalışmaları üzerinden ülke analizleri hazırlanacaktır. Çalışma bölge dinamiklerini küresel, bölgesel, yerel düzlemde anlamayı, Avrupa Birliği’ne bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda politika önerileri sunmayı hedeflemektedir.

Üç senelik projeyle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Suriye’nin Geleceği: Aktör Analizi

Suriye’nin geleceği üzerine yürütülen araştırma çatışmaya dahil aktörlerin bir analizini sunmayı hedefliyor. Araştırma küresel güçlerin ve bölgedeki devletlerin Suriye’ye dair izledikleri siyasetin yanında geniş bir yelpazede Suriyeli aktörlerin pozisyonlarını ve beklentilerini de irdeliyor. Geniş kapsamlı araştırmanın sahasını ABD, Rusya, İran, Türkiye, Avrupa ülkeleri, Körfez ülkeleri, Ürdün ve Irak oluşturuyor.

Rapor halinde kamuoyuyla paylaşılacak araştırma bulgularının, ilgili devletlerin ve Suriye’deki aktörlerin pozisyonları, beklentileri ve gelecekteki Suriye vizyonlarının anlaşılmasına yönelik kapsamlı bir çerçeve sunması hedeflenmektedir.