Türkiye ve Ermeniler

Türkiye’nin demokratikleşme sürecinde “Ermeni meselesi” önemli bir gündem maddesidir. 1915 etrafında şekillenen siyasi gündem, Türkiye’nin dış ilişkilerinde de göz ardı edilemeyecek bir yere sahiptir. Türkiye’de 1915 ve Ermenilere yönelik yaklaşım ve Ermeni diasporası ile Türkiye ilişkileri, bu çalışma alanında odaklanılan başlıklardır.

Türkiye’de 1915 ve Ermenilere Yaklaşım

Çalışma ile Türkiye toplumunun farklı kesimlerinde 1915 ve soykırım konularının nasıl ele alındığı ve tartışıldığı, Ermenilere yönelik farklı yaklaşımların neler olduğunu anlamak ve anlatmak amaçlamaktadır.

Rapor_TR    Rapor-Kapak-Ermenice

Ermeni Diasporası

Ermeni diasporası olarak adlandırılan ve ekseriyetle Anadolu’dan göç ederek yerleştikleri ülkelerin vatandaşları haline gelen Ermeni toplumu, Türkiye’de az tanınmakla birlikte sık sık eleştirilerin hedefi olmaktadır. Çalışma çerçevesinde Ermeni diasporasını daha yakından tanıma, beklenti ve taleplerini anlama ve analiz etme amacıyla, geniş coğrafi kapsamlı bir araştırma yürütülmektedir.