Toplumsal Diyalog

İş Dünyasının Toplumsal Barışa Katkısı

Bu çalışma kapsamında Türkiye’nin Batı ve Doğusundan iş insanları ortak platformlarda bir araya getirilmektedir. Bölge halkının karşılaşmakta olduğu toplumsal ve ekonomik sorunlara bölge koşulları doğrultusunda politika önerileri geliştirilmekte ve iş dünyasının toplumsal barışa katkıda bulunma yolları değerlendirilmektedir.

toplumsalbarisisdunyasi