Toplumsal Algı Çalışmaları

Türkiye ve Türkiye’yi yakından ilgilendiren ülkelerde toplumsal dinamikleri anlamak ve eğilimleri tespit etmek amacı ile kamuoyu araştırmaları yürütülüyor. Toplumların siyasi gündeme ve izlenen politikalara yönelik algılarının analizi üzerinden siyaset üretimine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Türkiye’de Toplumsal Uzlaşı

Çalışma 15 Temmuz darbe girişimi sonrası halkın darbeye karşı çıkmasıyla birlikte, ‘ortak iyi’nin tartışılabildiği bir ortama katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda Türkiye’de toplumsal kutuplaşmanın en çok etkilediği kesimlerden temsilciler ve uzmanların katılımıyla Türkiye’nin izlediği gündem ve geleceğine dair derinlemesine mülakat ve toplantılar gerçekleştirilmektedir.