Güvenlik ve Demokrasi

Çalışma alanı kapsamında Türkiye’de güvenlik kurumlarının demokratik talep ve beklentilere cevap verebilecek şekilde yeniden yapılandırılmasına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Polisin Topluma ve Kendi Mesleğine Yönelik Algısı

Farklı birimlerde görev alan polislerle yürütülen geniş katılımlı mülakat ve anket çalışmasında polislerin mesleklerine ve toplumun farklı kesimlerine ilişkin algıları irdelenmektedir. Ayrıca polis teşkilatının kurumsal yapısına ve polis eğitimine yönelik duyduğu ihtiyaçlar da sorgulanmaktadır.