Gençlik Çalışmaları

Toplumsal Kesimlerde Gençlik Aidiyetleri

Geniş tabanlı toplumsal barış için farklı kesimlerden gençlerin aidiyetlerinin siyasi, sosyal, sosyoekonomik, psikolojik nedenlerini anlamak kilit önem taşıyor. PODEM’in Berghof Vakfı ortaklığında yürüttüğü gençlik araştırmalarında çeşitli toplumsal kesimlerden gençlerin aidiyetleri, beklentileri ve talepleri inceleniyor, toplumsal uzlaşı süreçlerinde oynayabilecekleri yapıcı rol ele alınıyor.

TurkiyedegencliginsiyasallasmasikucukcekmeceScreen Shot 2017-01-12 at 12.16.21

Avrupa’da Türkiye Kökenli Alevi ve Sünni Gençler

Avrupa’da yaşayan Türkiye kökenli Alevi ve Sünni kesimden gençlere odaklanan geniş katılımlı araştırma, gençlerin yaşamları, beklentileri, Türkiye ile ilişkilerini irdelemektedir. Bunun yanında Türkiye’den beklentileri ve kendi kültürlerine dair yaklaşımları analiz edilmektedir.

Araştırma raporu ile Türkiye kamuoyunun Avrupa’da yaşayan kesimlere dair bilgisine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra siyasa yapıcıların Avrupa’daki Türkiyeli kesimlerin beklentilerini karşılayacak politikalar geliştirmelerine destek vermek hedeflenmektedir.

kapak