Din – Devlet – Toplum

Türkiye’nin geçirmekte olduğu dönüşüm süreci din, devlet ve toplum ilişkilerindeki güncel dinamiklerin derinlemesine çalışılmasını gerekli kılmaktadır. Bu çalışma alanında, din – devlet – toplum ilişkileri bağlamında farklı toplumsal kesimlerin talep ve beklentilerini anlamak, politika yapım süreçlerinde çoğulcu yaklaşımların yerleşmesine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Eğitim Sisteminde Çoğulculuk: Okullarda Din Dersleri

Norveç Helsinki Komitesi İnanç Özgürlüğü Girişimi’yle birlikte yürütülen “Eğitimde Çoğulculuk: Okullarda Din Dersleri” projesi kapsamında Türkiye’deki farklı kimlik gruplarının eğitim sistemindeki din derslerine yaklaşımlarının, bu konudaki talep ve beklentilerinin haritasını çıkarmak amaçlanmaktadır.

Çalışmada İstanbul, Ankara, Kayseri ve Diyarbakır’da farklı kimliklerden ebeveynlerle yürütülen saha çalışmalarına ek olarak İstanbul, Ankara ve Kayseri’de çocuklarla uzmanlar eşliğinde çalıştaylar gerçekleştirilmiştir.