Türkiye ve Avrupa

Avrupa’da Türkiyeli Olmak

Çalışma kapsamında Türkiye’nin her köşesinden ve kesiminden gelen göçmenlerin Avrupa ülkelerinde kurdukları hayatlar, karşılaştıkları zorluklar ve bunlarla baş ederken edindikleri gelişim ve tecrübe yanında sosyal ve siyasi alanlardaki sorun ve beklentilerinin sunulması hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra çeşitli Avrupa ülkelerinin Türkiyeli göçmenlere yönelik uyguladıkları politikalar ve bu politikaların Türkiyeli toplumdaki karşılıkları değerlendirilmektedir.