Barış ve Çözüm Süreci

Türkiye’nin Kürt sorununda barış taleplerini karşılayan kalıcı bir çözüme ulaşılması için, barış-odaklı aktörlerin etkinliğini artırmayı amaçlayan bütüncül bir yaklaşım elzemdir. Bu alanda barışın daha sağlam temeller üzerine tesis edilebilmesi, bölgeler arası işbirliklerini teşvik eden çalışmalar yürütülmektedir.

İş Dünyasının Toplumsal Barışa Katkısı

Çalışma kapsamında Türkiye’nin Batı ve Doğusundan iş insanları ortak platformlarda bir araya getirilmektedir. Bölge halkının karşılaşmakta olduğu toplumsal ve ekonomik sorunlara bölge koşulları doğrultusunda politika önerileri geliştirilmekte ve iş dünyasının toplumsal barışa katkıda bulunma yolları değerlendirilmektedir.

toplumsalbarisisdunyasi