Doç. Dr. Vahap Coşkun

Doç. Dr. Vahap Coşkun’un araştırma alanları insan hakları, demokrasi, Kürt Sorunu ve bu konuların hukuki yansımaları üzerine yoğunlaşmaktadır. “İnsan Hakları: Liberal Bir Tahlil” ve “Ulus-Devletin Dönüşümü ve Meşruluk Sorunu” başlıklı iki kitabın yazarı olan Coşkun, “Toplumsal

Barışın İnşası: Sivil Anayasa Arayışı” başlıklı kitabın da editörlüğünü yapmıştır. Çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunan Coşkun, PODEM üyeleri arasındadır ve halen Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde çalışmalarına devam etmektedir.

ÇALIŞMALAR
KATEGORİ