Emir Bayburt

Emir Bayburt 2015 yılında Tel Aviv Üniversitesi’nin Uluslararası Sosyal Bilimler Lisans Programı’ndan mezun oldu. Yüksek lisans eğitimine Tel Aviv Üniversitesi’nin Orta Doğu Çalışmaları Programı’nda devam ederek çalışmalarını 2016 yılında tamamladı. Lisans ve Yüksek Lisans eğitimi boyunca, Moshe Dayan Orta Doğu ve Afrika Çalışmaları Merkezi bünyesinde bulunan öğretim üyeleri ile çalışmalar yaptı. Çalışmalarının odak noktası Cumhuriyet ve yakın dönem Türkiye’sinde laiklik, demokrasi ve eğitim oldu. PODEM’de Proje Yöneticisi olarak çalışıyor.