Prof.Dr. Ahmet Taşğın

Doktora çalışmalarını Ankara Üniversitesi’nde “Diyarbakır ve Çevresinde Türkmen Alevilerinde Dini Hayat” teziyle tamamlayan Prof. Taşğın’ın Alevilik, Yezidilik, Süryanilik konusunda yayınlanmış birçok makalesi bulunmaktadır. Profesör ünvanıyla halen Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji bölümünde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.

ÇALIŞMALAR
KATEGORİ