Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları (PODEM), araştırma ve savunuculuk faaliyetleri yürüten İstanbul merkezli bir düşünce kuruluşudur.

PODEM olarak vizyonumuz, demokrasinin tüm kurumsal ve hukuksal altyapısı ile var edildiği; demokrat zihniyetin hakim olduğu; toplumsal, bölgesel ve küresel düzeyde barış ve adalet ortamının tesis edilmesinde etkisi artan bir Türkiye’nin inşasına katkıda bulunmaktır.

Bu doğrultuda, Türkiye toplumunun ve ilgili diğer toplum ve devletlerin değişen dinamiklerini ve önemli meselelerini saha araştırmaları aracılığı ile analiz ederek, elde edilen bulgular ışığında politika ve çözüm önerileri geliştiriyoruz. Bu önerileri kamuoyuyla ve ilgili siyasi ve toplumsal aktörlerle paylaşıyoruz.

PODEM olarak hükümet, kamu kuruluşları ve yerel sivil toplum aktörleri arasında sinerji üretmeyi; reform süreçleri ve politika üretme çalışmalarına katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

KADRO

Kadromuz sivil toplum, medya ve akademi alanlarında çalışmalar yapmış ve deneyim kazanmış profesyonellerden oluşmaktadır.

GENEL DİREKTÖR Dr. Aybars Görgülü MALİ ve İDARİ İŞLER YÖNETİCİSİ Emre Ertuğrul
PROJE YÖNETİCİSİ Müge Gülmez Korkmaz PROJE SORUMLUSU
YÖNETİM KURULU
PODEM Yönetim Kurulu, PODEM’in vizyon ve misyonunu paylaşan, kuruluşunda etkin olarak yer alan sivil toplum ve iş dünyası mensuplarından oluşmaktadır.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI Erdal Aksoy
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI Cuneyd Zapsu
Murat Vargı
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Reyhan Aktar
Oral Çalışlar