YAYINLAR    YARGI, ADALET ve HUKUK YAYINLAR    |     YARGI, ADALET ve HUKUK

Toplumsal ve Siyasi Zeminde Adalete Erişimden Beklentiler

+ DUYURU

Yargı, Adalet ve Hukuk çalışmalarımız dahilinde yürüteceğimiz bu projeyle yargı, hukuk ve sistem reformu süreçlerini sivil toplum katılımıyla tartışmayı, güçlendirmeyi ve adalete erişim mekanizmalarının günümüz ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda şekillendirilmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz. 

YAYINLAR    TOPLUMSAL ALGI YAYINLAR    |     TOPLUMSAL ALGI

Kadınların Gözünden Türkiye: Siyaset, Ekonomi ve Toplumsal Meseleler

+ RAPOR
YAYINLAR    ORTA DOĞU ve KUZEY AFRİKA ÇALIŞMALARI YAYINLAR    |     ORTA DOĞU ve KUZEY AFRİKA ÇALIŞMALARI

The Remaking of the Euro-Mediterranean Vision

+ KİTAP

PODEM Genel Direktörü Aybars Görgülü ve PODEM Proje Sorumlusu Gülşah Dark’ın editörlüğünü yaptığı, UFUK 2020 MEDRESET Projesi kapsamında MENA bölgesindeki 9 ülkeden (Tunus, Türkiye, Mısır, İran, Lübnan, İsrail, Fas, Suudi Arabistan, Katar) yerel uzmanların AB’ye bakışı ve AB’nin bölgeye yönelik politikalarının analiz edildiği “The Remaking of the Euro-Mediterranean Vision” başlıklı kitap Peter Lang yayınevi’nden çıktı

YAYINLAR    GÜVENLİK VE DEMOKRASİ YAYINLAR    |     GÜVENLİK VE DEMOKRASİ

Kriz Zamanlarında Güvenlik Kurumları ve Sivil Toplum İlişkisi

+ RAPOR

Erkan Koca ve Özge Genç tarafından kaleme alınan bu çalışma, güvenlik politikaları ve uygulamaları doğrultusunda sivil toplumun politika yapımına katılımını, güvenlik ve güvensizlik algısını ve sivil toplum ile güvenlik kurumları arasındaki güven ve meşruiyet ilişkisini ele alıyor.

ETKİNLİKLER    ETKİNLİKLER    |    

EuroMeSCo Konferansı: Sivil Toplumu Yeniden Düşünmek

+ KONFERANS

PODEM olarak, 18-19 Haziran tarihlerinde Barselona’da düzenlenen EuroMeSCo Konferansı’na katıldık. Konferansta, sivil toplum kuruluşlarının bugününe ve Avrupa-Akdeniz bölgelerinde yaşanan toplumsal hareketlerdeki rolüne odaklanan toplantılar yer aldı.