YAYINLAR    TOPLUMSAL ALGI YAYINLAR    |     TOPLUMSAL ALGI

Kadınların Gözünden Türkiye: Siyaset, Ekonomi ve Toplumsal Meseleler

+ RAPOR
YAYINLAR    ORTA DOĞU ve KUZEY AFRİKA ÇALIŞMALARI YAYINLAR    |     ORTA DOĞU ve KUZEY AFRİKA ÇALIŞMALARI

The Remaking of the Euro-Mediterranean Vision

+ KİTAP

PODEM Genel Direktörü Aybars Görgülü ve PODEM Proje Sorumlusu Gülşah Dark’ın editörlüğünü yaptığı, UFUK 2020 MEDRESET Projesi kapsamında MENA bölgesindeki 9 ülkeden (Tunus, Türkiye, Mısır, İran, Lübnan, İsrail, Fas, Suudi Arabistan, Katar) yerel uzmanların AB’ye bakışı ve AB’nin bölgeye yönelik politikalarının analiz edildiği “The Remaking of the Euro-Mediterranean Vision” başlıklı kitap Peter Lang yayınevi’nden çıktı

YAYINLAR    GÜVENLİK VE DEMOKRASİ YAYINLAR    |     GÜVENLİK VE DEMOKRASİ

Kriz Zamanlarında Güvenlik Kurumları ve Sivil Toplum İlişkisi

+ RAPOR

Erkan Koca ve Özge Genç tarafından kaleme alınan bu çalışma, güvenlik politikaları ve uygulamaları doğrultusunda sivil toplumun politika yapımına katılımını, güvenlik ve güvensizlik algısını ve sivil toplum ile güvenlik kurumları arasındaki güven ve meşruiyet ilişkisini ele alıyor.

ETKİNLİKLER    ETKİNLİKLER    |    

EuroMeSCo Konferansı: Sivil Toplumu Yeniden Düşünmek

+ KONFERANS

PODEM olarak, 18-19 Haziran tarihlerinde Barselona’da düzenlenen EuroMeSCo Konferansı’na katıldık. Konferansta, sivil toplum kuruluşlarının bugününe ve Avrupa-Akdeniz bölgelerinde yaşanan toplumsal hareketlerdeki rolüne odaklanan toplantılar yer aldı.

ETKİNLİKLER    TOPLUMSAL ALGI ETKİNLİKLER    |     TOPLUMSAL ALGI

Kadınların Gözünden Türkiye: Siyaset, Ekonomi ve Toplumsal Meseleler

+ TOPLANTI

Türkiye çapında kadınlarla yürüttüğümüz araştırmanın bulgularını paylaşmak ve tartışmak amacıyla 25 Nisan 2019’da İstanbul’da bir toplantı gerçekleştirdik.