YAYINLAR    FAALİYET RAPORU YAYINLAR    |     FAALİYET RAPORU

2018 Yılı Faaliyet Raporu

+ RAPOR

2018 yılına ait Faaliyet Raporu geçtimiz sene boyunca PODEM olarak gerçekleştirdiğimiz tüm araştırma ve proje etkinliklerine yer veriyor.

 

 

ETKİNLİKLER    GENÇLİK ÇALIŞMALARI ETKİNLİKLER    |     GENÇLİK ÇALIŞMALARI

Gençlik Değerlerini Anlamak: AB ve Türkiye’de Gençlik ve Etkileşim

+ DUYURU

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’nın yürüttüğü “Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Sivil Toplum Diyaloğu Beşinci Dönem Programı (CSD-V)” desteğiyle, Türkiye ve AB ülkelerinden üniversite seviyesindeki gençlerin siyasi ve toplumsal değişimlere bağlı olarak değer yargılarının nasıl şekillendiğini ve demokrasi, insan hakları ve hoşgörü gibi temel toplumsal değerlere bakış açılarını karşılaştırmalı bir perspektif üzerinden analiz edeceğimiz yeni bir araştırma projesine başlıyoruz.

YAYINLAR    TOPLUMSAL DİYALOG & BÖLGESEL EŞİTSİZLİKLER YAYINLAR    |     TOPLUMSAL DİYALOG & BÖLGESEL EŞİTSİZLİKLER

1992-2017 Arası Dönemde Güneydoğu ve Doğu Şehirlerinin Ekonomik Performansı

+Analiz

İş dünyası çalışmalarımız çerçevesinde Şubat 2019’da yayımladığımız ve Politika Analiz Laboratuvarı Kurucu Ortağı Esen Çağlar ve veri analisti Can İtez tarafından hazırlanan çalışma, Türkiye’nin istihdam, teşvik, ihracat, turizm verilerinin, ülkedeki genel ekonomik performansa ve özellikle Doğu ve Güneydoğu şehirlerine etkisini, gece ışıkları verisi metodunu kullanarak, farklı siyasi dönemler özelinde analiz ediyor. 

ETKİNLİKLER    ORTA DOĞU ve KUZEY AFRİKA ÇALIŞMALARI ETKİNLİKLER    |     ORTA DOĞU ve KUZEY AFRİKA ÇALIŞMALARI

Değişen Bölgesel ve Küresel Dinamikler Üzerinden Avrupa ve Akdeniz İlişkilerini Yeniden Düşünmek

+ KONFERANS

AB Komisyonu’nun desteklediği Ufuk2020 Programı dahilinde faaliyet gösterdiğimiz “MEDRESET” Projesi çerçevesinde 14 Aralık 2018 tarihinde Marmara Üniversitesi’nde Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan uzman ve akademisyenlerin katıldığı bir konferans düzenledik. 

 

 

ETKİNLİKLER    TOPLUMSAL DİYALOG & BÖLGESEL EŞİTSİZLİKLER ETKİNLİKLER    |     TOPLUMSAL DİYALOG & BÖLGESEL EŞİTSİZLİKLER

Türkiye’deki Güncel Gelişmeler Işığında Toplumsal Diyalog ve Sosyo-Ekonomik Kalkınma

+ TOPLANTI

Yürütmekte olduğumuz ”Demokratik Diyalog Süreçlerinde İş Dünyasının Rolü” başlıklı çalışmalar kapsamında 5 Ekim 2018 tarihinde iş dünyası temsilcileriyle Mardin’de bir toplantı düzenledik.