YAYINLAR    TOPLUMSAL ALGI YAYINLAR    |     TOPLUMSAL ALGI

Araştırma Ön Raporu: Kadınların Gözünden Türkiye

+ RAPOR

Toplumsal Algı Çalışmalarımız kapsamında Türkiye’de toplam 12 şehirde 2.832 kadınla anket çalışması ve İstanbul’da 84 kadınla derinlemesine görüşme yaparak, Kasım 2018 – Ocak 2019 döneminde kapsamlı bir siyaset algısı araştırması yürüttük.  

Ankara Norveç Büyükelçiliği’nin desteği ve Yaşama Dair Vakıf (YADA) işbirliğiyle yürütülen araştırmada kadınların siyasete dair algı ve deneyimlerini odak noktası olarak ele aldık. Bu çalışmayla, Türkiye genelinde farklı siyasi, ideolojik, bölgesel ve sosyo-ekonomik çevrelerden kadınların siyasete dair algı ve deneyimlerini, gündelik hayatta öne çıkan sorunlarını ve geleceğe dair beklenti ve kaygılarını analiz etmeyi hedefledik.

ETKİNLİKLER    TOPLUMSAL ALGI ETKİNLİKLER    |     TOPLUMSAL ALGI

Kadınların Gözünden Türkiye: Siyaset, Ekonomi ve Toplumsal Meseleler

+ TOPLANTI

Türkiye çapında kadınlarla yürüttüğümüz araştırmanın bulgularını paylaşmak ve tartışmak amacıyla 25 Nisan 2019’da İstanbul’da bir toplantı gerçekleştirdik.

YAYINLAR    FAALİYET RAPORU YAYINLAR    |     FAALİYET RAPORU

2018 Yılı Faaliyet Raporu

+ RAPOR

2018 yılına ait Faaliyet Raporu geçtimiz sene boyunca PODEM olarak gerçekleştirdiğimiz tüm araştırma ve proje etkinliklerine yer veriyor.

 

 

ETKİNLİKLER    GENÇLİK ÇALIŞMALARI ETKİNLİKLER    |     GENÇLİK ÇALIŞMALARI

Gençlik Değerlerini Anlamak: AB ve Türkiye’de Gençlik ve Etkileşim

+ DUYURU

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’nın yürüttüğü “Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Sivil Toplum Diyaloğu Beşinci Dönem Programı (CSD-V)” desteğiyle, Türkiye ve AB ülkelerinden üniversite seviyesindeki gençlerin siyasi ve toplumsal değişimlere bağlı olarak değer yargılarının nasıl şekillendiğini ve demokrasi, insan hakları ve hoşgörü gibi temel toplumsal değerlere bakış açılarını karşılaştırmalı bir perspektif üzerinden analiz edeceğimiz yeni bir araştırma projesine başlıyoruz.

YAYINLAR    TOPLUMSAL DİYALOG & BÖLGESEL EŞİTSİZLİKLER YAYINLAR    |     TOPLUMSAL DİYALOG & BÖLGESEL EŞİTSİZLİKLER

1992-2017 Arası Dönemde Güneydoğu ve Doğu Şehirlerinin Ekonomik Performansı

+Analiz

İş dünyası çalışmalarımız çerçevesinde Şubat 2019’da yayımladığımız ve Politika Analiz Laboratuvarı Kurucu Ortağı Esen Çağlar ve veri analisti Can İtez tarafından hazırlanan çalışma, Türkiye’nin istihdam, teşvik, ihracat, turizm verilerinin, ülkedeki genel ekonomik performansa ve özellikle Doğu ve Güneydoğu şehirlerine etkisini, gece ışıkları verisi metodunu kullanarak, farklı siyasi dönemler özelinde analiz ediyor.